Facility Management

Naš posao je pružanje sigurne i ugodne radne atmosfere kako bi se Vaš posao nesmetano razvijao.

Mi se brinemo o tehničkoj i funkcionalnoj ispravnosti objekta tijekom ugovorenog razdoblja tako da se vlasnik / korisnik objekta potpuno osigurava od rizika izvanrednih popravaka te neplaniranih troškova.

Ugovarajući nepromjenjive cijene, u prvom redu za uslugu održavanja objekta, omogućavamo korisniku potpunu kontrolu i transparentno planiranje budućih troškova održavanja objekta te nesmetanu radnu atmosferu za uspješno poslovanje.

MDK FM pruža cjelokupnu uslugu upravljanja i održavanja, čišćenja objekta, fasade i okoliša, nabavu osnovnih sredstava te suvremenih radnih pomagala, visoke kvalitete i ekološki prihvatljivih.

Osim higijenskog, tehničkog i infrastrukturalnog održavanja kod nas se u potpunosti možete osigurati preko Triglav osiguranja.