Oprema

Svi stanovi su standardno opremljeni sa:

Objekt Tip A Detalji

Objekt Tip B Detalji

Objekt Tip C Detalji